home bike
LEER ENIGIEMAND OM 7 SINNE TE LEES IN EEN DAG!

Leer

Lees

Ons kan enigiemand, van enige ouderdom, bystaan ​​om te leer. Vestig die grondslag van die aanleer van geletterdheid en syfervaardigheid.

Waarom 'n vroeë leerfondasie saak maak

Daar is baie maniere om te leer lees en tel! Heelbrein patrone word gevestig en ten volle ontwikkel vir die lewe wanneer neurologiese en leerontwikkeling op dieselfde tyd plaasvind. Alle emosionele, fisiese en kognitiewe ontwikkeling bevorder volhoubare en permanente lees- en taalvaardighede.

Doen en Leer verbeter die volgende:

 • Vroeë ontwikkeling ondersteuning in alle gebiede
 • Skoolgereedheid
 • Algehele algemene ontwikkelingsvaardighede
 • Geletterdheidsvaardighede holisties ontwikkel
 • Wiskundige vaardighede holisties ontwikkel

Wat ons aanbiedwaarborg om enigiemand te onderrig

Vestig Lees Grondslag

Vestig Wiskundige Grondslag

Vestig Ontwikkeling Grondslag

0+

Leersentrums

0+

Aktiewe Skole

0+

Fasiliteerders en Opvoeders

0+

Bestaansjare

0M

Leerders Gehelp

Lees meer oor ons Leersentrums

Leerders LeerMet Holistiese Aktiwiteite

Sensoriese spel bevorder die bou van neurologiese verbindings in die brein wat lei tot die aanleer van meer komplekse take.
Ons moedig sensoriese spel aan deur:

 • Fisiese ontwikkeling
  • Sensoriese ontwikkeling
  • Balans en propriosepsie
 • Emosionele ontwikkeling
 • Kognitiewe ontwikkeling
 • Formele lees, skryf en syfervaardighede

Wat Ons Aanbied

Doen en Leer se missie is om die gawe van lees en leer te verskaf. As jy kan lees, kan jy leer. As jy kan leer, word potensiaal ontwikkel. Ons visie is om volhoubare geleenthede in alle leeromgewings te skep.

Leer Lees

Bemagtig Skole

Skoolgereedheid

Borge

Leer Lees

Om te leer lees is 'n avontuur met hierdie stappe:

 1. Ontwikkeling van die leerder se self doeltreffendheid en doelgerigtheid en begrip dat leer van binne begin.
 2. Multi-sensoriese integrasie en verbinding met lees.
 3. Vaslegging en herhaling van nuwe inligting.
 4. Ontwikkeling van multi-sensoriese geheue en begripsvaardighede.
 5. Verwerking van nuwe kennis, konneksies met huidige kennis, wat lei tot die gewenste uitkoms.
 6. Evaluering en assessering van die inligting wat geleer is.

Bemagtig Skole

Bemagtig skole om as leerondersteuning sentrums te funksioneer.

Opvoeders, leerondersteuning spesialiste en vrywilligers by skole word bemagtig om Doen en Leer toe te pas op alle vlakke van lees, skryf en syfervaardighede. Skole, nasorgsentrums, private mentors en tutors gebruik Doen en Leer suksesvol. Doen en Leer word deur nasionale onderwysdepartemente as 'n intervensie-program aanbeveel en gebruik. Doen en Leer streef daarna om kwaliteit onderrig en effektiewe leervaardighede te ontwikkel.

Skoolgereedheid

Neurologiese en leergereedheid. Lees meer oor:

Borge

Doen en Leer is ook 'n geregistreerde NPO, NPC en PBO.

Donasies ontvang erkenning vir B-BBEE sertifisering.

Eis belastingaftrekkings deur Artikel 18A met donasies.

NPO nr:  2008/008289/08

PBO nr:  930 046 456

Wil jy 'n borg word?

Vriende en maatskappye wie ons ondersteun

Ons waarborg om enigiemand te leer om 7 sinne in 'n dag te lees!

Neuro-ontwikkeling

Die Doen en Leer multi-sensoriese metodologie bied hoë impak en repeterende ervarings. Die prosessering van die leerervaring skep nuwe neurologiese paaie en versterk swakkes wat effektiewe en korrekte uitset verseker.

Assosiasie

Die skep van verbindings tussen ouditiewe klankherkenning, visuele beelde en geskrewe klank lei tot assosiasie tussen die bou van woorde en sinne wat lewenslange leesvaardighede skep.

Interaktief

Om leerders deur spel en aktiewe holistiese deelname te betrek by hul eie leerproses. Dit bevorder 'n positiewe leerervaring en selfbeeld wat selfversekerde en gelukkige lesers verseker.

Ons waarborg dat diegene vir wie jy omgee kan lees!

It takes a village to raise a child!

Toni Morrison 1981

Word deelvan iets groots

Laai GRATIS opvoedkundige hulpbronne af!

Om te deel is om, om te gee

Waar mense'n verskil gemaak het

Doen en Leer se missie is om die nodige hulpbronne te verskaf sodat enigiemand kan lees. Hier is 'n paar van ons suksesverhale. 

Bestel leer pakkettevan ons produkte lys

Afrikaans